آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی نماد: وجامی كد صنعت:۵۶۹۹۰۷

الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ - سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد

... ادامه مطلب