آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، انتهای خیابان آقابزرگی، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. دستور جلسه:
  1.  استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
  2. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تغییر ماده مربوط به اساسنامه
  3. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر، تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳- ...

 ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی نماد: وجامی كد صنعت:۵۶۹۹۰۷

الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ - سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره سایر موارد

... ادامه مطلب