نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی نماد: وجامی كد صنعت:۵۶۹۹۰۷ الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر [...]

ادامه مطلب...