نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه 1400/09/08 به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 در تهران، خیابان [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی نماد: وجامی كد صنعت:۵۶۹۹۰۷ الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر [...]

ادامه مطلب...