هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو است که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده‌اند.

مجتبی احمدی

 • سمت : رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

سیونه قلی‌پور

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : سرمایه گذاری پایاتدبیر پارسا
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد
 • سوابق: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین

مسعود صدرالدین کرمی

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه‌گذاری سبحان
 • تحصیلات: کارشناسی
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکتهای بورسی

مریم ابوطالبی

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : سرمایه‌گذاری وثوق‌امین
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکتهای بورسی

علی اصغر مومنی

 • سمت  : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
 • تحصیلات:کارشناسی
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری وثوق‌امین