هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو است که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده‌اند.

مجتبی احمدی

 • سمت : رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات :کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

محمد مهدی زردوغی

 • سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان

سیامک محمد ظاهری

 • سمت  : نایب رئیس هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (سهامی عام)
 • تحصیلات:کارشناسی ارشد حسابداری
 • سوابق: رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران فرانسه

سیونه قلی پور

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت آرین دوچرخ (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • سوابق: کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری امید

ظهیر جورسرایی الاشتی

 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • به نمایندگی از : شرکت اندیشه افراز شرق (سهامی خاص)
 • تحصیلات: کارشناسی مدیریت و حسابداری بورس
 • سوابق: کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران