آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام)
نماد: وجامی
شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارک وی، خیابان فیاضی، انتهای خیابان آقابزرگی، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1.  استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره
  2. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تغییر ماده مربوط به اساسنامه
  3. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

اشتراک گذاری پست