آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام)
نماد: وجامی
شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره
۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد

اشتراک گذاری پست