آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام)
نماد: وجامی
شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳، سالن برهان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه هیئت مدیره
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومی روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به همراه اصل اوراق سهام و وکالت‌نامه یا نمایندگی معتبر در ساعات اداری به اداره سهام شرکت مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری پست