ترکیب سهامداران

تركيب سهامداران

پنج شرکت حقوقی مالک ۷۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری جامی هستند.

تركيب سهامداران با مالکیت اصلی (درصد)

  • شرکت توسعه صنعتی
  • سرمایه گذاری امین اعتماد
  • سرمایه گذاری اعتبار ایران
  • آتیه امید توسعه
  • توسعه صنعتی فراورنک
  • سایر سهامداران