درباره ی شرکت سرمایه گذاری جامی

نظر به فلسفه وجودی شرکت سرمایه ­گذاری جامی، غالب فعالیت شرکت در بخش خرید و فروش دارایی ­های مالی متمرکز است.  بهینه سازی پرتفوی سرمایه ­گذاری ­های شرکت به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار شرکت قرار دارد و راهبرد سرمایه­ گذاری­ های شرکت عمدتا مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) با توجه به روندهای موجود اقتصادی در بازارهای پولی و مالی و سیاستهای کلان اقتصادی و نیز فرصت های پیشنهادی مصوب در هر بخش از اقتصاد می باشد. بر این اساس سرمایه گذاری های شرکت با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق های کوتاه مدت و بلند مدت و در بخش های مختلف صورت می گیرد.

شرکت سرمایه گذاری جامی

سود خالص و سود تقسیم شده هر سهم

 • سود واقعی(ریال)
 • سود تقسیم شده(ریال)

روند تغییرات پرتفوی بورسی (میلیون ريال)

 • بهای تمام شده(ریال)
 • ارزش روز(ریال)
 • مازاد/کسری(ریال)

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری جامی

ترکیب پورتفوی بورسی - بها تمام شده

 • ۶۴% - اوراق مشارکت
 • ۲۶% - صندوق سرمایه گذاری
 • ۸% - نهادهای مالی بورس انرژی
 • ۲.۳۷۵۸% - ارتباطات سیار
 • ۰.۰۱% - سایر

ترکیب پورتفوی بورسی - ارزش روز

 • ۶۴% - اوراق مشارکت
 • ۲۶% - صندوق سرمایه گذاری
 • ۸% - نهادهای مالی بورس انرژی
 • ۲.۳۷۵۸% - ارتباطات سیار
 • ۰.۰۱% - سایر

آخرین اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی نماد: وجامی كد صنعت:۵۶۹۹۰۷ الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر - بالاتر... ادامه مطلب