درباره ی شرکت سرمایه گذاری جامی

نظر به فلسفه وجودی شرکت سرمایه ­گذاری جامی، غالب فعالیت شرکت در بخش خرید و فروش دارایی ­های مالی متمرکز است.  بهینه سازی پرتفوی سرمایه ­گذاری ­های شرکت به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار شرکت قرار دارد و راهبرد سرمایه­ گذاری­ های شرکت عمدتا مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) با توجه به روندهای موجود اقتصادی در بازارهای پولی و مالی و سیاستهای کلان اقتصادی و نیز فرصت های پیشنهادی مصوب در هر بخش از اقتصاد می باشد. بر این اساس سرمایه گذاری های شرکت با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق های کوتاه مدت و بلند مدت و در بخش های مختلف صورت می گیرد.

شرکت سرمایه گذاری جامی

سود خالص و سود تقسیم شده هر سهم

 • سود واقعی(ریال)
 • سود تقسیم شده(ریال)

روند تغییرات پرتفوی بورسی (میلیون ريال)

 • بهای تمام شده(ریال)
 • ارزش روز(ریال)
 • مازاد/کسری(ریال)

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری جامی

ترکیب پورتفوی بورسی - بها تمام شده

 • اوراق مشارکت: ۱۰۵۳۱۳.۲۸ملیون ریال
 • صندوق سرمایه گذاری: ۴۲۷۸۳.۵۲ملیون ریال
 • نهادهای مالی بورس انرژی: ۱۳۱۶۴.۱۶ملیون ریال
 • ارتباطات سیار: ۳۹۰۹.۴۲۶۴۱۶ملیون ریال
 • سایر: ۱۶.۴۵۵۲ملیون ریال

ترکیب پورتفوی بورسی - ارزش روز

 • اوراق مشارکت: ۱۰۶۹۳۱.۸۴ملیون ریال
 • صندوق سرمایه گذاری: ۴۳۴۴۱.۰۶ملیون ریال
 • نهادهای مالی بورس انرژی: ۱۳۳۶۶.۴۸ملیون ریال
 • ارتباطات سیار: ۳۹۶۹.۵۱۰۳۹۸ملیون ریال
 • سایر: ۱۶.۷۰۸۱ملیون ریال

آخرین اطلاعیه ها

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1398/04/31

شركت: سرمايه گذاري جامي نماد: وجامي كد صنعت:569907 الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/08/08 در محل خیابان ولی عصر - بالاتر از... ادامه مطلب