درباره ی شرکت سرمایه گذاری جامی

فعالیت شرکت سرمایه گذاری جامی بر خرید و فروش دارایی‌های مالی متمرکز است. بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت به صورت یک فرآیند مستمر همیشه در دستور کار شرکت است. راهبرد سرمایه‌گذاری‌های شرکت مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) با توجه به روندهای موجود اقتصادی در بازارهای پولی و مالی و سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز فرصت‌های پیشنهادی مصوب در هر بخش از اقتصاد است. بر این اساس و با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، سرمایه گذاری‌های شرکت گستره‌ی وسیعی شامل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت در بخش‌های مختلف را در برمی‌گیرد.

شرکت سرمایه گذاری جامی

سود خالص و سود تقسیم شده هر سهم

 • سود واقعی(ریال)
 • سود تقسیم شده(ریال)

روند تغییرات پرتفوی بورسی (میلیون ريال)

 • بهای تمام شده(ریال)
 • ارزش روز(ریال)
 • مازاد/کسری(ریال)

وبسایت های مرتبط با شرکت سرمایه گذاری جامی

ترکیب پورتفوی بورسی - بها تمام شده

 • ۶۴% - اوراق مشارکت
 • ۲۶% - صندوق سرمایه گذاری
 • ۸% - نهادهای مالی بورس انرژی
 • ۲.۳۷۵۸% - ارتباطات سیار
 • ۰.۰۱% - سایر

ترکیب پورتفوی بورسی - ارزش روز

 • ۶۴% - اوراق مشارکت
 • ۲۶% - صندوق سرمایه گذاری
 • ۸% - نهادهای مالی بورس انرژی
 • ۲.۳۷۵۸% - ارتباطات سیار
 • ۰.۰۱% - سایر

آخرین اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري جامی (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر... ادامه مطلب