تماس با امور سهام

اداره امور سهام

آدرس: تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳

تلفن: : ۴-۸۸۸۷۸۵۴۱ – نمابر: : ۸۸۸۷۸۵۴۵

پست الکترونیکی :info@jami.com

ساعت کاری اداره امور سهام

شنبه - پنجشنبه ۹ صبح تا ۱۷

فرم تماس با اداره امور سهام