تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری جامی

۱۳۸۳

شرکت سرمایه گذاری جامی در سال ۱۳۸۳ به عنوان شرکت سهامی عام تاسیس شد.

۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱، نماد این شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار درج شد.

۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، سهام مالکیت شرکت را از گروه بهمن خریداری کرد.

1397 تاکنون

هم اکنون این شرکت با بکار گیری از ظرفیتهای  مناسب گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی، به عنوان بازوی اجرایی بورسی  در کنار دیگر شرکتهای گروه، به منظور خلق ثروت برای سهامداران خود فعالیت دارد.