چشم انداز

چشم انداز شرکت سرمایه گذاری جامی

چشم انداز شرکت سرمایه‌گذاری جامی تابع شركت مادر (گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران) است.

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران است.

ماموریت ما 

مأموریت ما به کارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران است.

ارزش های ما

● خوشنامی، ‌مهمترین سرمایه‌ی سازمانی
● کار گروهی، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت
● شناخت و استخدام شایسته‌ترین افراد برای انجام هر کار
● به کار گیری تلاش مستمر جهت ایجاد بهترین بازده برای سهامدارن و سایر ذینفعان
● اعتقاد به بهبود روز افزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم

هرم شایستگی (منشور اخلاق و رفتار)